Správa mission critical systémov si vyžaduje absolútnu dôveru a vysokú profesionalitu. Preto sme pre vás pripravili dátové centrum Perpetuus.

SAPpark

Dnes riešia otázku umiestnenia IT technológií už aj malé spoločnosti, nielen veľké firmy. Spočítali si, že im to prinesie efektívne zníženie nákladov pri zvýšení dostupnosti a flexibility ich interných služieb. Zároveň touto formou eliminujú vysoké investičné náklady do sieťovej infraštruktúry, serverov, diskov, zálohovania a pod. Nehovoriac o zvýšenej bezpečnosti.

Dátové centrum Perpetuus je preto dizajnované a prevádzkované tak, aby vám zabezpečilo najvyššiu úroveň priemyselných štandardov a potrebných služieb.

Spoľahlivosť, dostupnosť, redundancia, škálovateľnosť, odolnosť, bezpečné, chránené a stabilné prostredie sú hlavné atribúty dátového centra Perpetuus.

Využite služby dátového centra Perpetuus, pretože…

 • ponúkame profesionálne riešenia podľa najvyšších štandardov.
 • ušetríte vysoké počiatočné investičné náklady.
 • môžete efektívne škálovať služby.
 • máme individuálny prístup k vašim požiadavkám.
 • dostanete stabilné a bezpečné prostredie pre vaše IT.
 • sa môžete sústrediť na svoj vlastný biznis.
Viac informácií

 

SERVERpark

Konsolidácia IT služieb a potreba vysokej efektivity nákladov v súčasnosti už vyžaduje využívanie vysokoefektívnych dátových centier.

Server Park

Hľadáte miesto na umiestnenie vašej IT infraštruktúry (servery, diskové polia a pod.) a nechcete investovať do vybudovania vlastného dátového centra? Je pre vás kvalita a dostupnosť vašich IT služieb naozaj dôležitá? Potrebujete na svoje podnikanie výkonné servery, ale sú pre vás drahé? Chcete ušetriť na investičných a prevádzkových nákladoch vášho IT?

Služba SERVERpark umožňuje uloženie vašich IT zariadení do kontrolovaných priestorov dátového centra, ktoré spĺňa najnáročnejšie požiadavky definované medzinárodnými kritériami.

Samozrejmosťou je zabezpečenie ideálnych prevádzkových a bezpečnostných podmienok na nepretržitú prevádzku IT zariadení, ako aj redundantné, vysokokapacitné pripojenie do peeringových centier na Slovensku a v zahraničí, spolu s pripojením na internet.

Prečo využívať komerčné dátové centrum?

 • Pretože potrebujete vysoko dostupné a spoľahlivé interné IT služby bez nutnosti investícií.
 • Pretože chcete znížiť prevádzkové náklady IT.
 • Pretože ušetríte veľa času.
 • Pretože potrebujete obnoviť IT infraštruktúru, ale nechcete investovať.
 • Pretože považujete garantované prevádzkové vlastnosti za výhodu vo vašom podnikaní.
 • Pretože vaše IT prostredie u nás bude energeticky efektívne a ohľaduplné k životnému prostrediu.
Viac informácií

 

VIRTUALpark

Virtualizácia umožňuje prevádzkovať výpočtové zdroje organizovaným, konsolidovaným, ale hlavne nákladovo efektívnym spôsobom.

VIRTUALpark

Virtualizačné technológie môžu priniesť vašej organizácii nevídané výhody. Namiesto vynakladania finančných prostriedkov na veľa nedostatočne využitých serverových počítačov, z ktorých každý je vyhradený na určitú úlohu, umožňuje virtualizácia serverov tieto úlohy konsolidovať do menšieho počtu lepšie vyťažených počítačov. Z toho vyplýva, že na správu týchto počítačov postačí menší počet pracovníkov, na ich umiestnenie menšie priestory a na ich napájanie menej spotrebovanej elektriny. To všetko prispieva k úsporám nákladov.

Prečo virtualizovať?

 • Znížite objem investícií do IT technológií.
 • Zvýšite dostupnosť vašich IT služieb.
 • Získate schopnosť rýchlej reakcie na aktuálne potreby vašej spoločnosti.
 • Platíte mesačne len za reálne spotrebované IT zdroje.
 • Zbavíte sa zodpovednosti za správu HW.
 • Získate garancie kvality IT služby (SLA).
Viac informácií

 

MAILpark

Hostovaný Exchange zvyšuje produktivitu vašej organizácie využívaním nástrojov na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, kalendára, kontaktov a mobilného prístupu.

MAILpark

Služba MAILpark je profesionálne komunikačné riešenie, ktoré okrem e-mailu umožňuje všetky ostatné funkcie potrebné na prácu v tímoch, pracovných skupinách a pod. Umožňuje vzájomnú synchronizáciu informácií, plánovanie a zdieľanie času, umožňuje vám udržať poriadok v kontaktoch, plánovať v tíme alebo skupine úlohy a týmto spôsobom riadiť nielen vlastnú prácu, ale aj prácu v rámci pracovnej skupiny, tímu, oddelenia alebo celej spoločnosti.

Služba MAILpark je efektívna. Nulové investičné náklady a minimálna mesačná platba len za naozaj využívané služby. Prenájom služby výrazne šetrí vašu peňaženku.

 • MAILpark nie je len e-mail.
 • MAILpark je efektívny.
 • MAILpark vás neobmedzuje.
 • MAILpark integruje e-mail, kalendár, kontakty a úlohy.
 • MAILpark je mobilný – pre počítač, telefón, smartphone a tablet.
 • MAILpark sa používa jednoducho.
 • MAILpark je bezpečnosť a istota pre vaše dáta.
Viac informácií

 

CRMpark

Nasadzovanie CRM systémov u vás je komplikované a drahé. Preto sme pre vás pripravili spôsob, ako to spraviť rýchlo a efektívne.

CRMpark

Väčšina zákazníkov si utvára názor o vašej firme a aj o kvalite vami poskytovaných služieb pri akomkoľvek kontakte s vašou organizáciou. Už nestačí iba poskytovať vynikajúce služby alebo predávať kvalitné produkty, zákazníci si vyžadujú mimoriadnu starostlivosť a ich vernosť si najlepšie zaistíte nadštandardnými osobnými službami. Preto vám služba CRMpark umožní rýchlo využívať vlastné CRM riešenie bez vysokých počiatočných a prevádzkových nákladov priamo cez webové rozhranie internetového prehliadača. CRMpark je hostingová služba postavená na technológii Microsoft Dynamics CRM 2011, čo je v súčasnosti najnasadzovanejšia CRM technológia na svete.

Viete, že:
 • Získať nového zákazníka je 5- až 10-krát drahšie ako udržanie si existujúceho?
 • Priemerná firma stráca ročne 10 až 30 % svojich zákazníkov?
 • Zníženie počtu odchádzajúcich zákazníkov o 5 % môže priniesť zvýšenie zisku až o 85 %?
 • Až 68 % zákazníkov odchádza pre ľahostajný prístup personálu a iba 14 % pre nespokojnosť s produktmi?
Viac informácií

 

DATApark

Ochrana dát nie je luxus. Je to absolútna nutnosť každej spoločnosti. Či už ide o ochranu pred zneužitím, alebo stratou dát.

DATApark

Bezpečné uloženie prevádzkových dát, ich spoľahlivé zálohovanie a archivácia sú pre každú spoločnosť základnými podmienkami dlhodobého fungovania. Či už ide o prevádzkové systémy, ktoré na svoju činnosť potrebujú úložisko dát s možnosťou rýchleho prístupu, alebo o zálohovanie a archiváciu dokumentov. Strata dát je dnes pre väčšinu spoločností väčšou škodou ako veľa iných udalostí. A riziko straty dát je v bežnom prostredí obrovské.

DATApark ponúka možnosť umiestnenia vašich dát v kontrolovanom prostredí dátového centra Perpetuus formou prenájmu priestoru určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát, resp. využívanie zálohovacích služieb priamo z vašich počítačov.

 • Skladovanie veľkého objemu dát
 • Pravidelné zálohovanie prevádzkových dát
 • Dátový archív
 • On-line prístup aj k archívnym dátam
 • Optimalizácia rizík spojených so skladovaním dát
 • Vysoká bezpečnosť dát
 • Možnosť šifrovania dát
Viac informácií

 

Predstavujeme Vám novú rodinu produktov s názvom SOFTpark

5.10.2012
 • SOFTpark = úspora pre zákazníka
Viac

Nový web Perpetuus

15.2.2012

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Viac

CRMpark má prvého zákazníka

12.12.2011

Služba CRMpark má prvého klienta. Je ním...

Viac