Datapark

DATApark

Virtuálny dátový priestor

  • Bezpečné uloženie dát a ich spoľahlivá archivácia sú pre každú spoločnosť základnými podmienkami korektného fungovania. Či už ide o prevádzkové systémy, ktoré na svoju činnosť potrebujú úložisko dát s možnosťou rýchleho prístupu, alebo o zálohovanie a archiváciu dokumentov. DATApark ponúka možnosť umiestnenia vašich dát v kontrolovanom prostredí dátového centra Perpetuus formou prenájmu priestoru určeného na bezpečné uloženie, resp. následnú obnovu dát (využitím služieb DATApark).
  • Vaše dáta budú umiestnené na diskových poliach so zabezpečením viacnásobnej ochrany.
  • DATApark Virtuálny dátový priestor má rôzne rýchlosti prístupu podľa charakteru práce s dátami (rýchly prístup – Fast Storage – na udržiavanie on-line dát pre náročné aplikácie, ako sú SQL servery, MS Exchange servery a pod., štandardnú rýchlosť – Standard Storage - pre bežné menej náročné aplikácie a základnú rýchlosť – Cloud Storage - na účely zálohovania dát, súborových serverov pre prístup z internetu a pod.).

 

* Položky označené hviezdičkou sú povinné.