Datapark

DATApark služby

Cloud storage

Základná služba. Slúži ako úložný priestor pre vaše dáta. Ideálny priestor pre vzdialené zálohovanie vašich dát. Jednoduchý prístup z vašich serverov SERVERpark alebo VIRTUALpark, a tiež z prostredníctvom bezpečného pripojenia prostredníctvom internetu aj z vašich kancelárii, z domu, z pracovnej cesty a pod. V mesačnom poplatku je zahrnutý diskový priestor, internetová konektivita, správa chráneného prístupového kanálu a pod. Za objem prenesených dát poplatok neplatíte.

Standard storage

Storage služba určená pre využívanie službami SERVERpark a VIRTUALpark. Slúži ako bezpečný rýchly diskový priestor pre využívanie servermi v prostredí dátového centra PERPETUUS pre účely operačného systému, aplikačného software a pracovných dát s menšími nárokmi na rýchlosť prístupu.

Fast storage

Storage služba určená pre využívanie službami SERVERpark a VIRTUALpark. Slúži ako veľmi rýchly diskový priestor pre využívanie servermi v prostredí dátového centra PERPETUUS na ukladanie pracovných databáz a iných aplikačných dát s vysokými nárokmi na rýchlosť prístupu.