Dátové centrum PERPETUUS

jedinečné služby od PERPETUUS

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Lokalita a základné parametre

 • Umiestnenie: Bratislava, časť Devínska Nová Ves, rezidenčná zástavba
 • Samostatne stojaca budova, podlahová plocha 3500 m2
 • Umiestnenie budovy mimo záplavových zón, ochranných zón diaľnic a železníc, chemických podnikov, skladov nebezpečných materiálov, náletového kužeľa
 • Klasifikácia podľa The Uptime institute TIER III
 • Garantovaná dostupnosť služieb 99,982%
 • Redundancia N+1 (napájanie, UPS, dieselgenerátory, chladenie, vodné zdroje...)
 • El. Príkon 3,5 MW
 • Stála teplota a vlhkosť: samostatné vetranie každého priestoru
 • Moderný hasiaci plynový systém HFC 227
 • Chladenie vodou z vlastných studní, alternatívne Mestský vodovod ako záloha
 • Dvojitá, antistatická podlaha
 • Klimatizácia a nepretržité sledovanie hodnôt teploty, vlhkosti a napájania v priestoroch data centra
 • Kontaktné centrum k dispozícii 24x7
 • Plne redundantná sieťová infraštruktúra
 • Kamerový systém
 • Objekt datacentra je vybavený dostatočným  vybavením pre pohodlnú inštaláciu a údržbu Vašich zariadení
 • Možnosť objednania mechanického ramena pri inštalácii
 • Garancia najvyššej miery IT a fyzickej bezpečnosti pre klienta
 • Garancia bezchybnej práce všetkých úrovní technického oddelenia pre klienta
 • Odborne kvalifikovaný obslužný personál - pravidelne školený a preskúšavaný