MAILpark

jedinečné služby od PERPETUUS

MAILpark

Prečo MAILpark

E-mail je nepochybne najdôležitejšia zo všetkých IT aplikácií používaných v prostredí podnikania. Je veľmi ťažké si dnes predstaviť akúkoľvek aktivitu vo firme, ktorá dokáže bez problémov fungovať dlhšie ako veľmi krátky čas bez e-mailu.

E-mail je už dlhší čas nevyhnutnou formou komunikácie. Časy faxov sa dávno pominuli, veľa firiem už ani fax nepoužíva, len e-mail a telefón. Preto ak e-mail nefunguje, tak obchod často stojí.

Nie je možné kontaktovať jednoduchým spôsobom partnerov, zákazníkov alebo dodávateľov. Je to veľký problém. A v súčasnosti to nie je len e-mail. Počítače používame aj na organizovanie času prostredníctvom kalendárov, evidenciu úloh, správu kontaktov a pod., a to všetko v prostredí pracovných tímov. A výpadok takejto služby je naozaj kritický. Prevádzkovať toto všetko vo vlastnej réžii, vo vlastnej firme tak, aby bezpečnosť, kvalita a dostupnosť služby boli garantované, si vyžaduje veľké investície a aj nemalé prevádzkové náklady. Je oveľa výhodnejšie všetko kúpiť ako službu.

 

* Položky označené hviezdičkou sú povinné.