MAILpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Služby

MAILpark BASIC BASIC 1GB BUS STD BUS ENT ENTERP+
Personal class áno áno    
Business class     áno áno áno
MS Exchange 2010 áno áno áno áno áno
Min. počet schránok         20
Max. veľkosť schránky 100 MB 1 GB 2 GB 5 GB Opt.
Outlook Web App áno áno áno áno áno
MAPI - Outlook access nie nie áno áno áno
POP3 prístup áno áno áno áno áno
IMAP4 prístup áno áno áno áno áno
Kalendár Osobný Osobný Aj zdieľané Aj zdieľané Aj zdieľané
Kontakty / Adresár Osobný Osobný Aj zdieľané Aj zdieľané Aj zdieľané
Úlohy Osobný Osobný Aj zdieľané Aj zdieľané Aj zdieľané
Profes. Antivir & Antispam ochrana áno áno áno áno áno
Dostupnosť 99,90 % 99,90 % 99,90% 99,90 % 99,90 %
Zálohovanie (denne) áno áno áno áno áno
Prístup z mobil. zariadení     áno áno áno
(iPhone/Winphone/Android) nie nie áno* áno* áno*
Outlook 2007/2010/2011/Entourage licencia     áno áno áno
Maximálna veľkosť prílohy (MB) 10 10 20 25  Opt.
SMTP Aliases / groups     áno áno áno
Outlook Anywhere nie nie áno áno áno
Používanie vlastnej domény (email@vasafirma.sk) áno** áno** áno** áno** áno**
Ďalšie služby          
Asistencia pri migrácii áno áno email/telef. email/telef. podľa potrieb
Vlastné URL pre OWA (napr. mail.vasafirma.sk) áno** áno** áno** áno** áno*
Hard copy záloha (na DVD, mesačne)     áno* áno* áno*
Prístup pre administráciu cez web áno** áno** áno** áno** áno
Outlook 2007/2010/2011/Entourage licencia Iba pre programy Business a Enterprise
Používanie vlastnej domény (email@vasafirma.sk), vlastné URL pre OWA (napr. mail.vasafirma.sk) Jednorazová cena (pri min. 10 e-mail kontách)
Prístup pre administráciu cez web Mesačne (pri min. 10 e-mail kontách)
Konfiguračná zmena na mail-konte Jednorazovo - zriadenie, vymazanie, alias, zmena hesla a pod.)
SSL certifikát pre vlastnú doménu (vasafirma.sk), registrácie domén (.sk, .cz, .eu, .com, .net, .org atď.) Ročne    
* Je možné doplatiť podľa cenníka ** Je možné doplatiť podľa cenníka (pri min. 10 účtoch) *** Na požiadanie, bezodplatne