Perpetuus

Business in Motion

Služby

Spoločnosť CNC poskytuje od svojho vzniku v roku 1992 kvalifikované poradenské a konzultačné služby v oblasti sietí a sieťovej komunikácie, aplikačného vývoja v rôznych oblastiach, systémovej a sieťovej integrácie a komplexnej sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti IT. Konzultanti CNC sú kvalifikovaní posúdiť robustnosť, správnosť, životaschopnosť navrhovaných riešení, výhodnosť a finančnú náročnosť, ako aj časový harmonogram realizácie. Cieľom CNC profesionálnych služieb je dať k dispozícii klientovi rozsiahle a vysoko odborné know-how v danej problematike.

Oblasti poskytovania profesionálnych služieb CNC:

  • analýza a vývoj aplikácií na kľúč
  • projektový management
  • bezpečnosť IT systémov
  • sieťová bezpečnosť
  • siete a sieťová komunikácia, dizajn, analýza úzkych miest a pod.
  • systémová a aplikačná integrácia
  • outsourcing
  • management IT a management bezpečnosti IT
  • správa a ochrana dát
  • riešenia tímovej práce na diaľku