Perpetuus

Business in Motion

Consulting a poradenstvo

V rámci poradenstva a konzultácií vieme klientovi zabezpečiť nasledujúce aktivity:

 • špecifikácie a primárne analýzy
 • komparatívne analýzy a oponentúra
 • návrhy a implementácia
 • audity
 • optimalizáciu procesov
 • výskum a analýzu trhu
 • výbery riešení, ich dodávateľov a integrátorov
 • plánovanie
 • krízové plány
 • dokumentácie
 • koordináciu projektov
 • podporu infraštruktúry
 • riadenie infraštruktúry
 • zavádzanie systémov riadenia
 • kontroly