Perpetuus

Business in Motion

Manažované služby

Vieme vám ponúknuť celý rad vlastných riadených služieb vrátane monitorovania, riadenia, správy, bezpečnosti, zavádzania a rozširovania služieb. Vzhľadom na široké spektrum a charakter týchto služieb kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie. Na zaistenie bezpečnosti a údržby v rámci hostovaného prostredia je nevyhnutné využívať robustnú súpravu nástrojov určených špeciálne na vysokú dostupnosť. Pri výbere vášho partnera je dôležité zhodnotiť systémy a služby používané pre správu vášho riešenia. Ponúkame vám vysoko špecializované, plne integrované služby, ktoré spĺňajú požiadavky na multilayer hosting prostredia. Poskytneme vám technickú podporu na mieru, proaktívny management plán, zálohovanie s možnosťou obnovy po havárii, správu databáz, monitoring a bezpečnostné služby. Pracujte v pokoji na svojich obchodných záujmoch a starostlivosť o vaše IT prostredie nechajte plne na nás.

Podpora

Perpetuus ponúka 24 x 7 x 365 zálohovaný monitoring serverov a tiež sieťovej infraštruktúry z dohľadového centra. SOC (service operations centre) má vždy dostupnú certifikovanú technickú podporu na riešenie akéhokoľvek problému na sieti. Perpetuus NOC kombinuje monitoring s eskalačnými procedúrami na vysokej úrovni pre bezpečnosť, spoľahlivosť, výkonnosť a dostupnosť systémov. Sme plne schopní monitorovať všetky dôležité zdroje, procesy a služby.

Škálovateľnosť a realizácia

Kapacitné obmedzenia môžu byť veľmi problematické pre nové projekty. Disponujeme skúsenosťami a technológiami na potrebné, rýchle poskytovanie a zavedenie nákladovo efektívnej infraštruktúry a služby na základe vašich individuálnych požiadaviek.

Oblasti

 • IT managed services
 • Network managed services
 • Managed hosting services (databázy, zálohovanie a archivácia, monitoring, bezpečnosť)
 • Managed housing services
 • Disaster recovery

Bezpečnosť

Bezpečnosť by mala mať najvyššiu prioritu. Naše komplexné služby sa začínajú posúdením požiadaviek na zabezpečenie vášho riešenia. Disponujeme špičkovým, skúseným, plne kvalifikovaným tímom špecialistov na bezpečnosť, ktorí vám zabezpečia potrebné realizácie, konzultácie a poradenstvo.

Správa

Máme schopnosti, odborné znalosti a skúsenosti, aby sme plne spravovali vaše hostované prostredie. Zabezpečujeme počas celej dĺžky kontraktu životnosť služieb, prostredia, systémov a ich kontinuálne inovácie presne podľa vašich potrieb.

Benefity

 • Zmluvné garantovanie reakčných časov - garantujeme dobu odozvy, garantujeme čas odstránenia poruchy, garantujeme čas definitívneho vyriešenia problému.
 • V prípade nepredvídateľných udalostí vám vieme zabezpečiť odbornú alebo realizačnú súčinnosť pri poskytnutí plne funkčného náhradného riešenia.
 • Riešime prevádzkové problémy podľa vami definovaných postupov a v stanovenom rozsahu.
 • Získavate naše odborné know-how vo vami definovanej a kontrolovanej kvalite.
 • Pravidelná profilaktika, riadenie zmien, nápravné a preventívne oblasti údržby.
 • Konzultácie, návrhy a odporúčania na rozvoj a zároveň efektivitu riešenia.
 • Podpora rôznych výrobcov.
 • 24/7 neustály dohľad nad prevádzkovanými systémami.
 • Služby sú riadené dohodou o úrovni služieb SLA (service level agreement) na základe ukazovateľov výkonu.