Perpetuus

Business in Motion

Riešenia tímovej práce na diaľku

V súčasnosti je celkový štýl práce hlavne o komunikácii a kvalite tejto komunikácie. Dá sa povedať, že videokonferencia posúva komunikáciu na omnoho vyššiu úroveň. Obohacuje komunikáciu o možnosť vidieť svojho partnera.

Navyše však umožňuje predovšetkým spoluprácu viacerých vzdialených užívateľov. V jednom videokonferenčnom prenose môžete prenášať zároveň s obrazom a so zvukom firemnú prezentáciu, dokumenty otvorené vo vašom počítači, kancelársku aplikáciu, príp. si prezerať výrobok alebo technické výkresy a interaktívne diskutovať nad problémom bez nutnosti opustiť svoje pracovisko.

Optimálnym a efektívnym využitím dosiahnete zvýšenú synergiu a produktivitu tímovej práce medzi vzdialenými užívateľmi. Zabezpečujeme komplexnú realizáciu projektov v rámci stredoeurópskeho regiónu.

Viac informácií nájdete na stránke našej dcérskej spoločnosti CNC Praha, www.cnc.cz.