O nás

Business in Motion

Novinky

  • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

O nás

Kto sme

CNC prestavuje jednu z vedúcich firiem na trhu už od svojho vzniku v roku 1992 v Slovenskej republike. Našou nosnou činnosťou je ponuka komplexných služieb a riešení v oblasti info-komunikačných riešení, systémovej integrácie, networkingu LAN/WAN/MAN, bezpečnosti, Cloud computingu a hostingu. CNC má dlhoročné skúsenosti v oblasti návrhu a prevádzky infraštruktúrnych riešení s výrazným zameraním na bezpečnosť a efektivitu. Venuje sa tiež oblasti virtualizácie.

Spoločnosť sa zameriava na segmenty veľkých zákazníkov, verejnú a štátnu správu a SMB.

Cieľom spoločnosti CNC je snaha o nájdenie optimálneho technického a finančného riešenia potrieb klienta, k čomu významne pomáha široké technologické portfólio a vysoká profesionálna úroveň znalostí zamestnancov CNC.

Spoločnosť CNC vlastní a prevádzkuje dátové centrum Perpetuus triedy Tier III. V dátovom centre poskytuje celú škálu Cloud computing služieb (IaaS, PaaS, SaaS v privátnych, vo verejných, ale aj v hybridných cloudoch).

IaaS (Infraštruktúra ako služba)

  • IaaS obsahuje služby, ktorých úlohou je zefektívniť vašu IT prevádzku serverov, networkingu, diskovej kapacity, a pod. IaaS vám tiež pomôže s konektivitou vašich prevádzkových priestorov, s prepojením pobočiek a pod. Ale hlavnou časťou IaaS služieb je virtualizácia serverovej a storage infraštruktúry na dosiahnutie nízkych nákladov a vysokej dostupnosti.

PaaS (Platforma ako služba)

  • je služba, ktorá ponúka vývojárom softvéru kvalitnú platformu na vývoj a prevádzkovanie nimi vyvinutých riešení. Medzi najvyužívanejšie služby patrí služba SQL PaaS, ktorá bez námahy spojenej s inštaláciou a prevádzkou SQL serverov umožňuje beh aplikácií, ktoré využívajú SQL databázu ako základný zdroj dát.

SaaS (Softvér ako služba)

  • SaaS obsahuje služby, ktoré môžete priamo začať používať. Či ide o hostovaný Microsoft Exchange 2010 ako platformu na business komunikáciu vo vašej firme aj s vašimi zákazníkmi, alebo hostovaný CRM (nástroj na riadenie vzťahov so zákazníkmi) na báze Microsoft Dynamics NAV 2012.

Medzi najdôležitejšie Cloud služby patrí:

  • SERVERpark - kompletný rad kolokačných a infraštruktúrnych služieb obsahujúci prenájom rackov, prenájom technologickej plochy s garantovanými parametrami prostredia, nezávislé vysokorýchlostné sieťové pripojenia a pod.
  • VIRTUALpark – široká škála virtualizačných služieb v oblasti infraštruktúry (serverov, sieťovej infraštruktúry a bezpečnosti).
  • DATApark – rad DATApark obsahuje ponuku storage služieb – hostované dáta na storage v dátovom centre PERPETUUS, zálohovacie služby a pod.
  • MAILpark – služba MAILpark je profesionálne komunikačné riešenie, ktoré okrem e-mailu umožňuje všetky ostatné funkcie potrebné na prácu v tímoch, pracovných skupinách a pod. Služba MAILpark je postavená na báze hostovaného Microsoft Exchange 2010.
  • CRMpark – je hostingová služba CRM postavená na báze technológie Microsoft Dynamics CRM 2011.

Pre spoločnosť CNC je každý klient unikátny a preto vždy plne rešpektujeme možnosti, požiadavky zákazníka a jeho infraštruktúry. Pre svojich klientov sme prínosom a stabilnou istotou vďaka tomu, že si dlhodobo udržujeme vysokú profesionálnu kvalitu.