O nás

Business in Motion

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

CNC profil

Spoločnosť CNC je na trhu od roku 1992. Od začiatku je jednou z vedúcich firiem na slovenskom trhu. Neprestajne sa venuje systémovej integrácii, networkingu, informačnej bezpečnosti a oblasti budovania a prevádzky dátových centier.

Poskytujeme komplexné služby v oblasti informačno–komunikačných technológií a systémovej integrácie. Služby zastrešujú všetky potrebné fázy úspešného nasadzovania riešení. Od prvotného návrhu riešenia, jeho následnú implementáciu, správu, prevádzku, servis, monitoring a dohľad. Vždy plne rešpektujeme možnosti, požiadavky zákazníka a jeho infraštruktúry. Pre svojich klientov sme prínosom a stabilnou istotou vďaka tomu, že si dlhodobo udržujeme vysokú profesionálnu kvalitu.

 

CNC poslanie

Naším poslaním je prinášať inovatívne riešenia implementované na integrovanej informačno - komunikačnej infraštruktúre. Spájame vizionárstvo s technicko-procesným know-how a s osvedčenými technológiami. Implementáciou týchto trendových riešení zjednodušujeme klientom ich každodennú prácu a akcelerujeme ich biznis. Pomáhame im rýchlo a efektívne inovovať a konsolidovať ich IT architektúru a procesy.

Záleží nám na tom, aby spolupráca s nami bola pre zákazníkov pozitívnym prínosom pre ich budúcnosť.

 

CNC vízia

Chceme byť vašou prvou voľbou pri výbere spoľahlivého, stabilného a preferovaného partnera. Partnera, s ktorým budete víťaziť vo svojom podnikaní.

Smerujeme všetko úsilie a energiu k tomu, aby naše dnešné riešenia napĺňali obraz vašej budúcnosti.

 

Hodnoty spločnosti

Spoločné hodnoty nás spájajú v silný a kompaktný celok. Veríme v:

 • transparentnosť a dôveryhodnosť,
 • pozornú identifikáciu a rozvoj vašich cieľov,
 • kooperatívny tím,
 • inovatívnosť a hľadanie nových smerov,
 • kreativitu a otvorenú myseľ,
 • ohľaduplnosť k životnému prostrediu,
 • flexibilitu,
 • bezpečnosť,
 • líderstvo, ktoré nás zaväzuje stanovovať si najvyššie štandardy a ciele,
 • našu spoločnú budúcnosť.

 

Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001

Najčastejším motívom zavádzania systému manažérstva kvality je požiadavka zákazníka - odberateľa alebo zadávateľa výberového konania. Zavedenie systému riadenia kvality prináša zvýšenie efektivity riadenia, zlepšenie organizácie práce a hlavne vyššiu kvalitu pre klientov. Vrcholový management našej spoločnosti je garantom neustáleho udržiavania a rozvoja systému manažérstva kvality.

Dátové centrum Perpetuus je režimové pracovisko a všetky procesy sú nastavené podľa našich interných noriem, ktoré sú pravidelne auditované certifikačným audítorom.