Perpetuus

Business in Motion

Novinky

 • SOFTpark = úspora pre zákazníka

Pripravili sme pre vás kompletne novú formu komunikácie...

Prečo sa stať partnerom

Spoločnosť CNC, a. s., má jasnú víziu, a tou je zvýrazniť a odlíšiť
 svojich partnerov a poskytnúť im tak náskok pred konkurenciou. Naším cieľom je umožniť našim partnerom stať sa pre svojich klientov prvou voľbou v oblasti Cloud computingu, hostingových a kolokačných riešení prostredníctvom nasadzovania riešení Perpetuus. Spoločnosť CNC predáva riešenia Perpetuus prostredníctvom vybraných obchodných partnerov.

Prečo sa stať naším obchodným partnerom

 • Konkurenčné ceny produktov
 • Kvalitná technická podpora pre služby a produkty
 • Osobný prístup ku každému partnerovi
 • Maximálna marketingová podpora

Svojim partnerom poskytujeme aj ďalšie služby, ktoré im pomôžu k vyššiemu obchodnému rastu:

 • Produktové školenia
 • Prezentácie služieb
 • Inštalácie služieb u zákazníkov (na požiadanie)
 • Konzultácie a poradenstvo
 • Návrhy riešení
 • Testovanie služieb pre partnerov aj zákazníkov

Spolupráca s CNC pri nasadzovaní riešení Perpetuus vám umožní získať:

 • konkurenčnú výhodu – prinášame na trh inovatívne služby, vaši zákazníci môžu prostredníctvom vás získať prístup k technológiám a riešeniam, ktoré sú nové, progresívne a môže ich naozaj ponúknuť len málo spoločností
 • nový zdroj príjmov – vďaka rozšíreniu portfólia vašich služieb o novú širokú oblasť služieb Perpetuus – služieb z oblasti Cloud computingu – získavate pre vás jednoduchým spôsobom, okamžite a bez investícií veľký priestor na nové obchodné príležitosti u vašich existujúcich klientov, ako aj priestor na úspešné otvorenie spolupráce s novými klientmi
 • pravidelný príjem zo služieb – služby Perpetuus sú SLUŽBY poskytované na mesačnej báze, predajom služieb Perpetuus si zabezpečujete pravidelný plánovateľný mesačný príjem z poskytovaných služieb a v prípade zafixovania zmluvy na služby od vašich zákazníkov získavate pravidelný istý príjem po obdobie trvania zmluvy
 • marketingové výhody a bezplatnú propagáciu vašej spoločnosti – vaša spoločnosť získa právo používať logo Perpetuus partner a logá jednotlivých produktov, získa marketingové materiály, ktoré môže používať pod svojím menom, je uvedená v zozname partnerov ponúkajúcich riešenia Perpetuus a pod.