SERVERpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Dedikované servery

Dedikovaný server je fyzický nevirtualizovaný server prenajatý ako služba iba vám a vašim projektom. Dedikované servery umiestnené v dátovom centre Perpetuus sú určené aj pre najnáročnejšie aplikácie s garantovanými prevádzkovými parametrami, kde vám špeciálnou zmluvou (SLA) garantujeme dostupnosť služby, konektivity a pod. Dedikovaný server môže byť kompletne pod vašou správou alebo si môžete doobjednať rôznu úroveň starostlivosti našich špecialistov.

Služba dedikovaný server štandardne obsahuje

  • tri úrovne štandardných serverov podľa výkonnostných parametrov, resp. špeciálne servery
    na mieru podľa vašich požiadaviek,
  • možnosť priameho vysokorýchlostného pripojenia do SIX, SITEL,
  • pripojenie na internet bez obmedzenia prenosu dát,
  • prístup do lokality 24 hodín denne,
  • nepretržitý monitoring sieťových služieb a obslužných systémov,
  • garanciu vysokej úrovne bezpečnosti priestorov, kde je server umiestnený,
  • možnosť uloženia dát klienta v bezpečnom prostredí DC Perpetuus.