SERVERpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Prenájom uzamykateľných rackov

Neriešte starosti s nákupom rackov, riešime to za vás

Služba Prenájom racku Vám umožňuje uloženie Vašich IT zariadení do priestorov najmodernejšieho dátového centra na Slovensku. Dátové centrum spĺňa najnáročnejšie požiadavky definované medzinárodnými kritériami. Zabezpečíme Vám najlepšie prevádzkové a bezpečnostné  podmienky pre nepretržitú prevádzku Vašich IT zariadení podľa najvyšších bezpečnostných štandardov a Vy sa môžete plne sústrediť ma rozvíjanie Vášho biznisu.

Samozrejmosťou je redundantné, vysokokapacitné pripojenie do peeringových centier na Slovensku a v zahraničí a pripojenie do internetu.

 

 

Služba Prenájom racku alebo Prenájom miesta v racku štandardne obsahuje

• prenájom štandardného 42 U racku 1070 x 600 mm, resp. prenájom
určenej plochy v racku (v násobkoch U),
• príkon na rack do 5 KW, resp. dohodnutý príkon podľa požiadaviek,
• štandardná garantovaná dostupnosť služby 99,982 %,
• možnosť napájania zariadení klienta jednou alebo dvoma vetvami
rozvádzača,
• možnosť vysokorýchlostného pripojenia do SIX, SITEL,
• pripojenie na internet nezávislými optickými trasami bez obmedzenia
prenosu dát,
• kontrolovaný prístup do lokality 24 hodín denne,
• vysoká bezpečnosť priestorov (čipová karta pre vstupy a výstupy
do/z objektu a jeho priestorov, nepretržitá strážna služba,
detektory pohybu, kamerový systém a pod.),
• nepretržitý monitoring sieťových služieb a obslužných systémov.