SERVERpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Server housing

Prenájom priestoru v racku v Dátovom centre Perpetuus

Služba Server housing (niekedy tiež nazývaná Server hosting) znamená prenájom priestoru v racku v Dátovom centre Perpetuus pre umiestnenie vašich zariadení – serverov alebo iných telekomunikačných zariadení s pripojením priamo na chrbticovú sieť. Takto umiestnený server je pod vašou kontrolou a administráciou ale jeho umiestnenie v Dátovom Centre Perpetuus mu garantuje najlepšie možné prevádzkové podmienky, fyzickú ochranu a konektivitu do backbone siete.

Služba je určená pre každého, kto si vie spočítať, že budovanie vlastnej miestnosti na umiestenie serverov s garantovanými prevádzkovými parametrami je omnoho drahšie ako využitie služieb profesionálneho Server housingu. Služba je tiež určená pre každú organizáciu alebo súkromnú osobu, ktorá chce prevádzkovať svoju aplikáciu a chce ju prevádzkovať v bezpečnom prostredí s vysokou dostupnosťou a garantovanou kvalitou kľúčových parametrov siete. Ak je vaša spoločnosť aktívna na internete, Dátové Centrum Perpetuus je vaša prvá voľba.

Technické podmienky zariadení hostovaných v Dátovom Centre Perpetuus

V rámci služby Server Housing sú hostované výhradne zariadenia konštrukčne uspôsobené na prevádzku v dátových centrách – zariadenia umožňujúce montáž do racku a vzdialený prístup. Štandardné počítače v desktop skrinkách (alebo server skrinke určenej na prevádzku mimo racku) v našom dátovom centre neumiestňujeme. Ideálne zariadenie je vybavené dvoma nezávislými zdrojmi určenými na napájanie z dvoch nezávislých vetiev elektrického rozvodu, a dvoma ethernet vstupmi (LAN interface).

Výhody server housingu v Dátovom centre Perpetuus

  • Vysokorýchlostné pripojenie serverov vďaka umiestneniu priamo na chrbticovú sieť
  • Nezaťažovanie vlastného pripojenia do siete Internet
  • Stála dostupnosť Vašich serverov
  • Úspora nákladov na zabezpečenie bezpečnostných a technických systémov, klimatizácie,  zdrojov atd.
  • Predĺženie životnosti serverov vďaka umiestneniu v priestoroch s optimálnymi podmienkami
  • 24 hodinová služba, nonstop prístup k serverom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • Garantované prevádzkové prostredie (odkaz na DCP)

Doplnkové služby

  • Ochrana serverov virtuálnym alebo fyzickým firewallom
  • Zálohovanie vašich serverov do bezpečného Perpetuus Backup Storage