VIRTUALpark

jedinečné služby od PERPETUUS

Výhody virtualizácie

 • zbavíte sa vysokých investičných nákladov spojených s riešením prostredníctvom vlastných zdrojov, platíte mesačne len za
 • reálne využívané služby,
 • DC Perpetuus využíva ako platformu profesionálnu virtualizačnú technológiu VMware (VMware podľa Gartnera drží viac ako
 • 80-percentný podiel na svetovom trhu s virtualizovanými aplikáciami) - s garanciou poskytnutých parametrov,
 • virtualizačná technológia je redundantná, v prípade jej zlyhania okamžite preberá všetku činnosť jej záloha, prevádzka služieb
 • pre klienta sa neobmedzí,
 • poskytovanie softvéru Microsoft v rámci služby bez nevyhnutnosti nákupu licencií,
 • škálovateľnosť služby – zmena parametrov služieb podľa aktuálnych potrieb klienta,
 • rýchle ohlasy na klientske požiadavky,
 • monitoring služieb a technická podpora vysokokvalifikovaného personálu,
 • ochrana serverov pred útokmi je štandardom v rámci služby,
 • internetová konektivita bez obmedzenia prenosu dát,
 • virtuálny server „nestarne“, klient sa zbavuje nutnosti kontinuálnej údržby a obnovy vlastného HW.